Bulletin 1 / 2016 - EET - Elektronická evidence tržeb

Získání a zaregistrování certifikátů

K tomu, aby kasa mohla vygenerovat unikátní FIK kód, který se objeví na účtence, musí v ní být zaregistrován elektronický certifikát, který slouží jako elektronická identifikace podnikatele. Každý poplatník může mít i více certifikátů – například zvlášť pro každou provozovnu apod.

O certifikát je nutné zažádat u správce daně a pak je nutné ho v několika krocích vygenerovat a zaregistrovat do svého elektronického zařízení.

Napřed je nutné správce daně požádat o autentizační údaje. To lze buď osobně na kterémkoli FÚ – člověk obdrží obálku, nebo elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do své datové schránky.

S těmito autentizačními údaji se poplatník musí přihlásit na portál správce daně (EPO), tam si elektronicky podat žádost o přidělení certifikátu, při které zaregistruje všechny své provozovny, a následně obdrží elektronický certifikát.

Ten je v posledním kroku nutné zaregistrovat do softwaru registrační pokladny nebo do účetního systému.

Tuto službu – získání a zaregistrování certifikátů – můžeme nabídnout našim stávajícím klientům i dalším ad hoc potřebným podnikatelům na základě plné moci.

Přejeme vám co nejhladší, bezbolestné a co nejméně zdržující plnění této nové povinnosti.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat, případné podrobnější informace naleznete i na stránkách ministerstva financí.

V Praze 4.10.2016
Zuzana Smutná, daňový poradce
Daně - VTVS s.r.o.