Bulletin 1 / 2016 - EET - Elektronická evidence tržeb

Etapy evidence tržeb - koho se týká a od kdy

Pro různé skupiny podnikatelů je tato povinnost zavedena od různých časových okamžiků.

Nejdříve začne platit pro ubytovací a stravovací služby, a to již od 1.12.2016. V zákoně se píše, že v této první fázi začne zákon platit pro všechny činnosti zařazené v klasifikaci ekonomických činností pod kódem NACE 55 a 56, což jsou všechny ubytovací a stravovací služby. V metodickém pokynu se ale dočteme, že kód 56 – stravovací služby se bude rozdělovat na 2 skupiny:

Aby služba spadala pod 56 (a), stravovací služby, musí zároveň splňovat 2 podmínky.

U některých zařízení bude zatřídění jasné jako u klasické restaurace (56 a) nebo u prodavače nesoucího si pultík s občerstvením na krku (56 b), ale u jiných jako jsou různé stánky, které sice nemají vlastní stoly, ale blízko je možnost posadit se na lavičku, to bude velice diskutabilní.

Prodej hotového jídla „přes ulici, s sebou“ se bude považovat za 56 (b) a povinně evidovat se bude od 1.3.2018.

Další na řadě bude maloobchod a velkoobchod, který bude povinně evidovat tržby od 1.3.2017.

Ve čtvrté fázi budou od 1.6.2018 povinně evidovat tržby vybraná řemesla jako např. výroba textilií, oděvů, pryžových výrobků, hodinoví manželé, kadeřnice a kartářky.

A všichni ostatní podnikající spadnou do 3. fáze, která bude povinně evidovat od 1.3.2018.

Níže uvádíme rozdělení jednotlivých fází povinného zavedení EET: