Bulletin 1 / 2016 - EET - Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

V následujícím textu naleznete nejdůležitější informace ohledně elektronické evidence tržeb, která se bude postupně týkat všech podnikajících subjektů, některých již od 1.12.2016, ostatních nejpozději od 1.6.2018, pokud nová vláda tento zákon nezruší.

Elektronická evidence tržeb je nová povinnost, která se bude postupně týkat všech podnikajících subjektů, spočívající v okamžitém elektronickém zaznamenání hotovostního toku na zařízení u správce daně. Zajímavé je, že za hotovostní tok se pro účely zákona o evidenci tržeb považuje i bezhotovostní platba kartou, která je samozřejmě dohledatelná a doložitelná i jiným způsobem.

Tato povinnost je ukotvena v zákoně č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. Upřesňuje a rozvíjí ji Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb Generálního finančního ředitelství, který není vždy se zákonem v souladu, ale pokud poplatník nechce mít problémy, měl by se jím řídit.