Bulletin 1 / 2016 - EET - Elektronická evidence tržeb

Evidované tržby - jaké platby se budou evidovat

Aby nějaká platba spadala pod povinně evidovanou tržbu, musí splňovat jak formální náležitosti, tj. způsob placení, tak musí být z tzv. rozhodného příjmu. Rozhodný příjem je zjednodušeně příjem z podnikání. U fyzických osob je to příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů (takže ne příjmy z pronájmu nebo z nahodilých činností spadajících pod § 10), u podnikající právnické osoby to budou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a nepodléhají srážkové dani, u neziskovek to není příjem z jejich hlavní činnosti.

Formální náležitosti, způsoby placení zakládající povinnost elektronicky evidovat platbu jsou:

Kauce (platba u které není známo, jestli se vrátí nebo použije na pokrytí škod apod.) se neeviduje, dokud není započtena na rozhodný příjem. Naopak záloha, u které víme, k čemu se použije, se eviduje.

Stejně tak se eviduje i úhrada faktury, pokud je provedena jedním z výše uvedených způsobů.

U elektronických peněženek či čipových karet se eviduje jak jejich nabití, tak čerpání kreditů, pokud nabití proběhne jedním z vyjmenovaných způsobů.

Někdy může dojít k pověření jiné osoby k evidování tržeb - např. u benzinové pumpy, komisního prodeje apod.

U dobírek je provozovatel poštovních služeb v roli prostředníka, takže se neeviduje přijetí peněz od koncového zákazníka, ale předání peněz prodejci už ano, pokud proběhlo "v hotovosti".

Spropitné se podle metodického pokynu eviduje pouze v případě, že je příjmem provozovatele zařízení, ale už ne v případě, že je příjmem číšníka.