Bulletin 1 / 2016 - EET - Elektronická evidence tržeb

Způsoby evidence tržeb

Evidence bude probíhat ve dvou různých režimech. Základní bude běžný online režim. Ve výjimečných případech (tj. na palubě dopravních prostředků při hromadné přepravě osob, nebo při stanovení rozhodnutím správce daně) bude možné používat tzv. zjednodušený offline režim.

Běžný online režim bude vypadat tak, že ještě před přijetím peněžní částky se tato transakce zadá do elektronického zařízení (kasy, účetního systému apod.), který se okamžitě přes internet spojí se zařízením u správce daně, vygeneruje unikátní kód pro danou transakci (tzv. FIK), který napíše na účtenku, tu vytiskne, a pak teprve bude moci poskytovatel nebo prodejce přijmout hotovost. Účtenku i s kódem samozřejmě odevzdá kupujícímu.

Pro případ výpadku internetového spojení se počítá s tzv. dobou odezvy, která musí být min. 2 sekundy (její konkrétní trvání se zadá do elektronického zařízení). Pokud je doba odezvy (tj. spojení se se zařízením u správce daně a vygenerováním FIK kódu) delší než zadaná doba, na účtenku se zapíše jen podpisový kód, který software vygeneruje dle evidenčního certifikátu, a údaje z účtenky se musí odeslat na zařízení správce daně bezodkladně po pominutí příčiny, nejpozději do 48 hodin, lze i souhrnně.

Pokud se provozovna poskytovatele služeb či prodejce zboží bude nalézat na místě, kde není připojení k internetu, musí požádat správce daně, aby mu povolil používat zjednodušený offline režim. Při něm se na účtenku tiskne pouze podpisový kód a nejpozději do 5 dnů po hotovostní transakci se údaje musí odeslat na zařízení správce daně, pravděpodobně každá účtenka zvlášť. Jestli se to někoho bude týkat, velice doporučuji si pořídit takovou kasu, která bude v paměti uchovávat údaje o neodeslaných platbách a bude je pak umět sama odeslat.