Bulletin 1 / 2015 - Změny v daňovém řádu od 1.1.2015

Změny v daňovém řádu od 1.1.2015

Elektronické podávání povinné

Každý daňový subjekt, který má zřízenu datovou schránku, má povinnost všechna daňová přiznání a přihlášky k registraci podávat elektronicky.

Daňový subjekt dostane pokutu 2 000 Kč za podání jinak než elektronicky nebo až 50 000 Kč pokud "daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní".

Žádost o snížení penále a úroku z prodlení

Vrací se možnost žádat o snížení nebo prominutí penále a úroku z prodlení z důvodu tvrdosti.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat, případné podrobnější informace naleznete i na stránkách ministerstva financí.

Zuzana Smutná
daňový poradce
Daně - VTVS s.r.o.