Bulletin 1 / 2015 - Změny v DPPO od 1.1.2015

Změny v DPPO od 1.1.2015

Dodanění závazků

Neuhrazené závazky se budou dodaňovat již 30 měsíců po splatnosti. Toto platí pro závazky splatné od 1.1.2015, pro starší závazky platí lhůta 36 měsíců po splatnosti.

Opravné položky, odpisy pohledávek

Souměrně s předchozím ustanovením bude možné k neuhrazeným pohledávkám splatným po 1.1.2015 tvořit 100% opravné položky již po 30 měsících po splatnosti.

Odepisovat se budou moci i pohledávky, které sice nebyly zaúčtované ve výnosech (jak byla podmínka do nynějška), ale přesto zvýšily základ daně (např. byly zaúčtované jako snížení nákladů nebo při opravách minulých let do hospodářského výsledku minulých let, ale bylo podáno dodatečné daňové přiznání apod.).

Převodní ceny, příloha daňového přiznání 2014

Od roku 2014 je nová povinná příloha daňového přiznání při transakcích mezi spojenými osobami pro společnosti, které splňují podmínky podobné jako pro povinný audit.