Bulletin 2 / 2015 - Změny v daních od 1.1.2016

Změny v daních z příjmu od 1.1.2016

V dani z příjmu se toho letos moc nezměnilo. Od 1.1.2016 se mění minimální mzda, dále připomínám vysoce sankcionovanou povinnost oznamování osvobozených příjmů. Novinky pro rok 2015 jsou vypsané v minulém bulletinu, pro rok 2016 zatím nebylo schváleno nic podstatného, co by se týkalo našich klientů.

Minimální mzda

Minimální mzda se od 1. ledna 2016 zvyšuje na 9.900 Kč.

V návaznosti na to byly zvýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Týká se to zaměstnanců, jejichž mzda nebyla sjednána kolektivní smlouvou (myslím, že tak to je u většiny našich klientů) nebo jim přísluší plat (státní zaměstnanci).

Zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Minimální tarify pro jednotlivé profese jsou rozděleny do 8 skupin. Náročnost prací v jednotlivých skupinách je popsána v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kde jsou uvedeny i příklady konkrétních prací v těchto skupinách a různých oborech. Podrobně na zakonyprolidi.cz.

Zaručená mzda se pro jednotlivé skupiny zvyšuje takto:

Oznamování osvobozených příjmů

Kdo obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů vyšší než 5.000.000 Kč je povinen to oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Za nesplnění této povinnosti jsou předepsány dost drsné pokuty (navíc vzhledem k tomu, že je to osvobozený příjem a žádná daň se z něj nikdy platit nebude):

Toto se vztahuje zejména na příjmy z dědění, prodeje nemovitostí, cenných papírů a podílů.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat, případné podrobnější informace naleznete i na stránkách ministerstva financí.

V Praze 2. prosince 2015

Zuzana Smutná, daňový poradce
Daně – VTVS, s.r.o
Telefon: 608 754 812