Bulletin 1 / 2014 - Změny daních od 1.1.2014

DPH - elektronické podávání

Od 1.1.2014 platí povinnost pro všechny plátce DPH kromě fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč za 12 měsíců podávat všechna přiznání a hlášení týkající se DPH elektronicky. V zákoně není přechodné ustanovení, takže to platí už pro přiznání za prosinec 2013, které se podává do 25.1.2014. Pokud se vás to týká, a nemáte zprovozněnou datovou schránku, zprovozněte si ji co nejdříve, nebo nám dejte plnou moc a my budeme podávat přiznání k DPH za vás.

DPH - zmírnění ručení

Ohledně ručení za DPH z platby poslané na účet, který není registrovaný u správce daně, se do zákona již od 1.12.2013 dostala novela, že se toto ustanovení týká pouze plateb, které překračují dvojnásobek částky podle zákona o omezení plateb v hotovosti (§ 109 zák. o DPH), to jest 700.000,- Kč. Ostatní platby se mohou posílat na neregistrované účty bez rizika.

Kromě toho vydalo v průběhu roku 2013 Generální Finanční Ředitelství oznámení, že do konce roku 2013 toto ustanovení zákona nebudou uplatňovat.

DPH - změny v osvobození

Podle nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) je stavba součástí pozemku – tj. jedna nemovitá věc, pokud mají stejného vlastníka. Z hlediska DPH, ale má většinou stavba a pozemek jiný režim (prodej pozemku je většinou osvobozený od DPH u stavby je to jak kdy). Proto jsem byla zvědavá na to, jak to novela zákona o DPH reagující na NOZ vyřeší. Byla jsem překvapena. Novela tuto problematiku vůbec neřešila. Proto se ještě 18.12.2013 sešel Koordinační výbor KDPČR a MFČR a alespoň na ty nejzásadnější otázky se hledaly odpovědi a shoda. Došlo se k těmto závěrům (které jsou zatím závazné do té míry, že když se podle nich bude subjekt řídit, nemůže být ze strany FU sankcionován, dokud problematika nebude řešena přímo v zákoně):

Problematika je to obsáhlá a nyní značně komplikovaná, proto prosím, pokud se k takovémuto převodu chystáte, napřed ho s námi zkonzultujte.

Pro osvobození převodu budovy platí v roce 2013 limit 5 let od 1. kolaudace, ale lze se rozhodnout i pro zdanění – to má vliv na nárok na odpočet DPH na vstupech. Dříve to byly 3 roky, který limit se uplatní, záleží na datu nabytí nemovitosti.

DPFO - omezení "paušálních výdajů"

Již pro rok 2013 platí, že tzv. paušální výdaje, správně výdaje uplatněné procentem z příjmů, jsou omezeny maximální částkou (u 40% paušálu je to maximálně 800.000,- Kč a u 30% 600.000,- Kč, ostatní jsou bez horního omezení) a zároveň poplatník, který má více než 50% základu daně z příjmů, z kterých uplatňuje „paušální výdaje“, nemá nárok na slevy na daně za manželku a za děti.

DPFO - další změny

DPPO

Změn v dani z příjmu právnických osob není mnoho, zde jmenuji ve zkratce ty nejdůležitější:

Minimální mzda, úrazové pojištění a archivace dokladů

Minimální mzda je stanovena na 8.000 Kč / měsíc už bez odklonu. Úrazové pojištění není zrušeno. Archivaci dokladů - původci dokumentu se dovoluje archivace analogová nebo digitální (zákon 329/2012).

Daň dědická a darovací

Daň dědická a darovací byly zrušeny a byly od 2014 převedeny pod daň z příjmů.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat, případné podrobnější informace naleznete i na stránkách ministerstva financí.

V Praze 14.1.2014
Zuzana Smutná, daňový poradce
Daně - VTVS s.r.o.