Bulletin 4 / 2012 - Další novelizace zákoníku práce a souvisejících předpisů

Úrazové pojištění zaměstnanců (zák. 266/2006)

Od 31.12.2012 vyjde nová právní úprava, podle které bude možnost výběru pojišťovny. Dosud společnosti založené před 1.1.1993 mají povinně Českou pojišťovnu a společnosti založené po 1.1.1993 Kooperativu.

Možnost odchýlení od zákoníku práce

V § 363 odst. 2 je taxativně uvedeno, od čeho se zaměstnavatel nesmí odchýlit od zákona ve prospěch zaměstnance. Je možno například na žádost zaměstnance udělit neplacené volno, je možno u dohody o provedení práce vyplácet odstupné, které nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Pozor, neplést s odchodným, mzdovou a mimomzdovou odměnou. Od zákona není možno odchýlit se tam, kde je kategorická formulace.

U Dohody o provedení práce je tak nutné při skončení vystavit potvrzení o zaměstnání. Z dohody nad 10 tis. se vypočítává podpora v nezaměstnanosti.

Závislá a nelegální práce

§§ 2 a 3 Závislá práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele. Zaměstnanec musí mít zaplacenou i jízdenku MHD. Podle §5 písmeno e) zákona o zaměstnanosti je pokuta za nelegální práci 250 tis. až 10 mil. korun pro zaměstnavatele a 100 tis. pro pracovníka. Při zvažování, zda se jedná o pracovně právní nebo obchodní vztah, je důležité zvážit oslabenou závislost.

Prokazování pracovních vztahů

Podle § 136 zákona o zaměstnanosti je povinné mít na pracovišti kopie smluv o pracovních vztazích, podle §132 zaměstnanec prokazuje pracovní vztah. Komické to může být na odloučených pracovištích, ale kontrole by mělo stačit, pokud zaměstnanec předloží potvrzení zaměstnavatele, že je v pracovním poměru.

Neplatnost právních úkonů

Úkon může být neplatný z vady formy, nebo obsahu. Například za nepodepsanou pracovní smlouvu hrozí pokuta až 10 mil., ale vadu lze odstranit dodatečně. Podle § 69 odst. 2 – neplatné rozvázání pracovního poměru může soud snížit výplatu náhrady mzdy.

§ 65 pís. b obchodního zákona

Už lze souběh jednatele a vedoucí funkce, jen odpovědnost za škodu jednatele nelze krátit zaměstnaneckým poměrem (do výše tří platů).

Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti

Může být na dobu neurčitou, ale na rozdíl od pracovního poměru to musí být písemně uvedeno. Pokud dohoda o pracovní činnosti netrvala déle, než 14 dnů, nezakládá účast na pojištění bez ohledu na výši mzdy.

Sjednaná mzda

Sjednaná mzda může zahrnovat práci přes čas a ve svátcích. To však nelze u Mzdového výměru. Bezhotovostní výplatu mzdy lze zaměstnanci posílat na základě písemné dohody na jakýkoliv účet, který zaměstnanec uvede a tato informace se nesmí předat třeba exekutorovi.

Cestovní náhrady

Pro cestovní náhrady je nutný institut stálého pracoviště, Místo výkonu práce je tam, kde se práce zadává (u řidičů může bát třeba Česká republika. Pokud je sjednané pracoviště širší, než jedna obec, pracovní cesta začíná tam, kde se práce zadává. U mimořádné pracovní cesty je třeba vždy posuzovat mimořádnost, tedy zda nespadá do obvyklé pracovní cesty. Pokud se krátí stravné, kapesné může zůstat v plné výši.

Specifické zdravotní služby (zákon 373/2011)

Zákon je platný od 1.4.2012 a teprve k němu bude prováděcí vyhláška. Lékařská prohlídka je na žádost zaměstnance na náklady zaměstnavatele a to včetně výpisu z dokumentace od ošetřujícího lékaře zaměstnance. Kdo nemá zdravotní prohlídku je zdravotně nezpůsobilý práce. Vyjmutí z práce je překážka v práci. Záleží na tom, jestli na straně zaměstnavatele – neposlal pracovníka na prohlídku – plná náhrada mzdy, nebo na straně pracovníka – nešel na prohlídku – bez náhrady mzdy. Za neplatnost zdravotního posudku hrozí pokuta 2 mil.

Nově musí mít zdravotní prohlídku a zaměstnanec kategorie 1 podle dosavadního předpisu směrnice 49 z roku 1967 vydaná ve věstníku ministerstva zdravotnictví registrované 2/1968. Zdravotní posudek musí být ve dvou vyhotoveních, jeden pro zaměstnavatele a jeden pro pracovníka.

Podle § 58 a 59 odst. 2 Pracovně lékařské služby financuje od 1.4.2012 zaměstnavatel. Vstupní prohlídku platí uchazeč o zaměstnání a po přijetí mu ji proplácí firma, ale třeba až po zkušební době.

Zaměstnanci se podle zmíněné vyhlášky dělí na čtyři kategorie:
1 – může k vlastnímu lékaři
2 – rozhoduje Hygienik
3 a 4 – riziková pracoviště
Zaměstnavatel musí mít smlouvu s praktickým lékařem - poskytovatelem zdravotních služeb do 31.3.2013 a podle ní pracovníka kategorie 1 může poslat k vlastnímu lékaři, vesměs co bude levnější. Uvidíme, co přinese novela u práce 1 kategorie, ale stále platí, že i jediný zaměstnanec firmy musí mít zdravotní prohlídku.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Petr Smutný
Daně - VTVS s.r.o.