Bulletin 1 / 2011 - Změny v sociálním pojištění

Změny v sociálním pojištění od 1. ledna 2011

V následujícím textu Vás chceme seznámit se změnami v sociálním pojištění, které uzákonila vláda v rámci úsporných opatření, resp. byly uzákoněny už dříve, ale začaly platit od 1.1.2011. Změny se týkají jak zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak osob samostatně výdělečně činných.

Zaměstnavatelé – zaměstnanci a nemocenské pojištění

Od 1.1.2011 bude zaměstnancům vypláceno nemocenské od státu až od 22. dne trvání pracovní neschopnosti.

Za první 3 pracovní dny pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci žádná náhrada, za 4. až 21. den bude zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy zaměstnavatel.

Do konce roku 2010 platilo, že polovinu z vyplacených náhrad si může zaměstnavatel odečíst ze svých odvodů na sociálním pojištění. To už od 1.1.2011 nepůjde, ledaže by se zaměstnavatel, který měl v průměru k 1.10., 1.11. a 1.12.2010 maximálně 25 zaměstnanců, dobrovolně přihlásil na Správě sociálního zabezpečení, že bude platit 26% (místo 25%) pojistného na SP. Toto rozhodnutí musí ohlásit příslušné správě sociálního zabezpečení vždy do 20.1. na daný 1 rok.

Zvažte tedy, jak často a jak dlouho Vaši zaměstnanci marodí, zda se Vám vyplatí platit na sociálním pojištění měsíčně o 1 procentní bod více než dosud a nechat si pak v případě nemoci odečíst polovinu vyplacených náhrad, nebo ne. Pokud by se Vám to vyplatilo, nezapomeňte to ohlásit své PSSZ do 20.1.2011. Na webu ossz na to bude formulář, ale nemusí se použít. Stačí dopis.

OSVČ a nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění jako součást sociálního pojištění vedle důchodového pojištění nadále zůstává pro OSVČ dobrovolné.

Pro OSVČ ale přestalo platit, že by si mohly platit nemocenské pojištění z vyššího vyměřovacího základu než pojistné na důchodové pojištění (to platilo v roce 2010 a bylo to hodně výhodné pro OSVČ, které se chystaly na mateřskou dovolenou).

Od roku 2011 (znovu) platí, že vyměřovací základ pro nemocenské pojištění musí být mezi minimálním základem a základem pro důchodové pojištění.

Pozor ale u OSVČ vedlejších. Pokud by si platily i nemocenské pojištění, automaticky se od 1.1.2011 stávají OSVČ hlavní (a musí platit aspoň minimální zálohy jako OSVČ hlavní).

Tato problematika je dost složitá a rozsáhlá, většiny našich klientů se ale netýká. Pokud Vás zrovna ano, kontaktujte mne a probereme Váš konkrétní případ zvlášť.

Minima, maxima pro rok 2011

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní je 1.807 Kč za měsíc (platí od podání Přehledu za rok 2010).

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní je 1.670 Kč za měsíc (platí od zálohy na leden 2011, která je splatná do 8.2.2011).

Maximální vyměřovací základ pro OSVČ i zaměstnance je 1.781.280 Kč.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zuzana Smutná
daňový poradce
Daně - VTVS s.r.o.